ATIRA CZ s r.o. vznikla s cílem nabízet unikátně ucelený soubor služeb z oblasti inženýringu, projekčních prací a realit. Dnes se zaměřuje na kompletní přípravu developerských projektů od samotného nápadu na investiční příležitost, přes architektonický návrh a zpracování projektu, po vyřízení všech potřebných povolení. Takto ucelený soubor služeb z realitní, inženýrské a projektové činnosti je u nemovitostí různého charakteru v rámci Česka jedinečný. 
Umožňuje jej zastoupení odborníků v oblasti architektury, práva, ekonomiky, stavitelství a expanze.

Naše spolupráce v 8 krocích

Můžete si nás vybrat jako průvodce celým průběhem realizace vašeho stavebního záměru, nebo vám můžeme pomoci jen s konkrétní fází.

1. Rozbor vašich potřeb

Naše spolupráce začne základní rozvahou, ve které si rozebereme, co byste si přáli stavět, kde a co od toho očekáváte.

2. Studie proveditelnosti

Možná máte vytipovaný konkrétní pozemek, možná vám s hledáním místa budeme muset pomoci.  Abychom si však byli jisti, že se stavbou vašeho záměru podaří naplnit cíle, které jsme si na začátku stanovili, vypracujeme studii proveditelnosti. Ta prověří možnosti pozemku, odhalí potenciální problémy a stanoví finanční náročnost a tedy i ziskovost projektu.

3. Vyjednávání o ceně a nákupu pozemku

Veškeré informace získané v předchozích fázích spolupráce zhodnotíme při získávání pozemku. Díky studii proveditelnosti víme, kolik můžeme utratit, abychom stále plnili cíle, které jsme si stanovili.

4. Architektonická studie

Společně s architektem připravíme návrh a následně i vizualizace, díky nimž budete mít jasnou představu o výsledku.

5. Projekční činnost

Schválený architektonický návrh rozpracujeme do studie tak, aby byl v souladu s územním plánem. Vyřešíme umístění záměru na pozemek a jeho založení na základě geologického průzkumu. Navrhneme přípojky vody, elektřiny, vody, plynu či teplovodu, odvod dešťových vod a případné přeložky sítí. Pracujeme i s terénem a hlukem a definujeme opěrné zdi a hlukové bariéry. A v neposlední řadě vyřešíme i napojení pozemku na komunikaci a s tím spojené vytvoření křižovatky či rozšíření silnice.

6. Získání potřebných povolení

Obešleme místo vás všechny potřebné úřady a pohlídáme jejich různé lhůty, abychom případně včas dokázali reagovat na jejich další požadavky.

7. Stavba

Vybereme stavební firmu a jako stavební dozor dohlédneme na to, že práci odvede v nejlepší možné kvalitě.

8. Dokončení

Pomůžeme vám s vaším podnikatelským záměrem či prodejem hotového záměru, abychom splnili cíle stanovené na začátku naší spolupráce.

Kontakt

Ing. Martina Jiřičková-Žočková

Jednatelka

Bc. Martin Oudes

Hlavní projektant